یاساکانی مەکۆی هاوەڵان

یاساکانی مەکۆی هاوەڵان
بابەتی نوێ
هیچ بابەت و بەژدارێک لەم مەکۆدا نییە

بگەڕێوە بۆلاپەرەی سەرەکی

دەسەڵاتەکانی مەکۆ

ناتوانیت بابەتی نوێ لەم مەکۆیە بنووسە
ناتوانیت وەڵامدانەوەکان لەم مەکۆیە بنوسە
ناتوانیت دەستکاری بابەتەکانت بکە لەم مەکۆیە
ناتوانیت سڕینەوەی بەژداریەکانت لەم مەکۆیە